ELG-YHTIÖT OY

Elg-yhtiöt Oy on nurmijärveläinen perheyritys, jonka historia ulottuu aina 1960-luvulle saakka. Liiketoimintamme on kasvanut vuosikymmenten aikana hillitysti ilman suuria riskinottoja, mikä on taannut yhtiöllemme vakaan talouden.

Perinteikäs ja aidosti suomalainen perheyrityksemme sijaitsee aivan Helsinki-Tampere-moottoritien tuntumassa. Nykypäivänä yrityksemme keskittyy pääasiassa metallituotantoon, jossa olemme erikoistuneet vetoautojen ja perävaunujen päällirakenteiden valmistukseen. Metallituotannon lisäksi vuokraamme räätälöityjä toimitiloja teollisuus- ja liiketoimintakäyttöön.

Toteutettua projektia
900 +
Vuotta kokemusta
0 +

Palvelualttius yrityskulttuurimme ytimessä

Asiakaslähtöisyys on yrityksemme tärkein arvo, joka näkyy toiminnassamme palvelualttiutena ja jatkuvana uusien ratkaisujen kehittämisenä asiakkaillemme.

Yhtiössämme työskentelee kymmenkunta henkilöä ja työllistämme omien tekijöidemme lisäksi useita alihankkijoita.

Saamme usein positiivista palautetta palvelualttiudestamme, joka on yrityskulttuurimme ytimessä.  Yrityksessämme työskentelee taitavia monialaosaajia, jotka pystyvät mukautumaan asiakkaidemme moniin tarpeisiin. Voitkin olla varma, että sinut otetaan vastaan ystävällisellä hymyllä ja vahvalla ammattitaidolla, kun kurvaat hallimme pihaan.

Arvostamme työntekijöitämme – ja myös näytämme sen. Meille on kunnia-asia, että pystymme työllistämään ne tekijät, jotka palkkaamme yhtiöömme. Tämän ansiosta vaihtuvuus yhtiössämme on vähäistä ja kokemuksemme alan huippua.

Palvelualttius näkyy toiminnassamme myös niin, että pyrimme jatkuvasti luomaan uusia ja erilaisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Tavoitteemme on olla päällirakennevalmistuksessa aina ajan hermolla tai jo askeleen edellä.

Yrityksen historia

1960-luku
Pertti Elg 1960-luvulla

Pertti Elg aloitti 1960-luvun alussa yritystoiminnan maansiirtourakoitsijana. Toiminnan vakiinnuttua ja liikesuhteiden kehittymisen myötä hänelle tarjoutui mahdollisuus osakkuuteen Asfalttilinja Oy –nimisessä asfalttiurakointia harjoittavassa yhtiössä. Asfalttitöiden lisääntymisen myötä hän vähitellen luopui maansiirtourakoinnista. Ajan kuluessa Asfalttilinja Oy kasvoi ja osakkaat katsoivat edulliseksi myydä yrityksensä.

1970-luku
Kasetit ja Repelg Oy

Maanrakennus- ja asfaltointitöissä ollessaan Pertti Elgille oli syntynyt idea maa-aineksien kuljetusvälineiden kehittämiseksi ja siksi 1970-luvun alussa omakotitalon autotallissa Insinööritoimisto Pertti Elg tmi alkoi valmistaa ns. kasettilavoja, jotka antoivat kuljetusliikkeille merkittävän tehokkuuslisän (”kaksi kuormaa yhdellä kerralla”).

Yrityksen kasvaessa yksityisliike muutettiin kommandiittiyhtiöksi 1975. Pertti Elg osti Nurmijärven seurakunnalta Nurmijärven Nummensyrjästä tontin, jolle alettiin rakentaa teollisuushallia. Seuraavina vuosina hallia laajennettiin liiketoiminnasta saaduilla tuotoilla ja tiloja alettiin myös vuokrata muille yrityksille. Tontin rakennusoikeuden tultua täyteen Pertti Elg osti naapurissa olleen maatilan, jotta teollisuustilaa voitaisiin rakentaa lisää.

Rautarakennetöistä saadun kokemuksen kartuttua ja asfalttitöiden ollessa edelleen mielessään Pertti Elg perusti uuden yhtiön 1977 (Repelg Oy), joka itse valmistetuilla koneilla teki asfalttiurakoitsijoille aliurakoina ns. kuumennuspintausta (TASK/MPKJ).

1980-luku
Levittimiä, levittimien palkkeja ja asfaltointia

Uuden idean ympärille oli tapana perustaa uusi yhtiö. Jepetek Oy (1981) valmisti asfaltinlevittimien hydraulipalkkeja ja Elg-koneet Oy (1985) asfaltinlevittimiä. Asfaltointia alettiin harjoittaa uudestaan 1989 perinteitä kunnioittaen toiminimellä Asfalttilinja Oy (ent. Elg-koneet Oy).

1990-luku
Remixer, Jepetek Oy ja Elg-yhtiöt Oy

Jepetek Oy aloitti ensimmäisenä Suomessa ns. remixer-työt (asfaltin uusiopintaus-menetelmä) vuonna 1990.

Syksyllä 1994 toimintaa järjesteltiin uudelleen niin, että kaikki perheyhtiöt yhdistettiin ja toiminta keskitettiin yhteen yhtiöön, Elg-yhtiöt Oy, jonka omistajina Pertti Elgin lisäksi ovat hänen neljä lastaan.

1.12.1997 toimitusjohtajaksi tuli Jukka Elg ja Pertti Elg siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi.

2000-luku
Keskittyminen metalliin ja kiinteistöihin

Tuotekehitys toi mukanaan uusia lavatyyppejä (monilavat, kevytlavat, automaattikasetit). 2000-luvun alkupuolella kehiteltiin toimintaperiaatteeltaan uusi tuote, vetosylinteriautomaattikasetti. Vuonna 2004 vetosylinterimekanismille myönnetty patentti vahvisti asemaamme markkinoilla ja toi yritykselle uusia asiakkaita. 

Vuosi 2007 jäi viimeiseksi (toistaiseksi) päällystyskaudeksi. Teimme päätöksen keskittyä metalliin ja kiinteistöihin.

Kiinteistösijoittaminen on kasvanut.

2010-luku
Kuljetuskaluston koko kasvaa
XPRO yhdistelmä 2017

Keskittyminen raskaan kaluston päällirakenteisiin ja kiinteistösijoittamiseen jatkuu.

1.10.2013 voimaan tullut valtioneuvoston asetus entistä suuremmista tieliikenteessä sallituista massoista aiheutti merkittäviä muutoksia kuljetuskaluston kokoon ja rakenteisiin.

Kuvia vuosien varrelta